SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ MEDYCZNY INTERMED SP. Z O.O.

WITAMY NA STRONIE NASZEJ PRZYCHODNI

ISTNIEJEMY, ABY BYĆ PARTNEREM W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE.

UWAGA!!!

* UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE PORADNIE MIESZCZĄ SIĘ POD ADRESEM LUBLIN, UL. B. GŁOWACKIEGO 35

* POZ – lekarz rodzinny jest codziennie do dyspozycji Państwa w godz. 8.00-18.00, możliwość teleporady, wystawienia zwolnienia, wystawienie e-zwolnienia.

ISTNIEJEMY, ABY BYĆ PARTNEREM W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE. OD 1989 ROKU PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNĄ, LECZNICZĄ, PROFILAKTYCZNĄ, ORZECZNICZĄ I REHABILITACYJNĄ. PRAGNIEMY BYĆ POMOCNI WE WSZYSTKICH ŻYCIOWYCH SYTUACJACH ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM. ZATRUDNIAMY ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH, KOMPETENTNYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH GWARANTUJĄCY SWOJĄ WIEDZĄ I ZAANGAŻOWANIEM WYSOKI STANDARD OPIEKI. SZEROKA I NOWOCZESNA BAZA DIAGNOSTYCZNA ZAPEWNIA WIARYGODNOŚĆ WYKONYWANYCH BADAŃ.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH PLACÓWEK W LUBLINIE I BIAŁEJ PODLASKIEJ.

REPETYTORIUM ORTOPEDII DZIECIĘCEJ
DLA PEDIATRÓW

WYKŁADOWCY: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski,
dr n. med. Marek Okoński

12-13 listopada 2021 r.
Lublin, Dom na Podwalu, ul. Podwale 15

Szczegółowe informacje i rejestracja
www.kursymedycznelublin.pl

ORGANIZATOR: mgr Sabina Zwiercan-Korona

Specjalistyczny Zespół Medyczny „Intermed” Sp. z o.o. ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wsparcie infrastruktury zdrowia – POZ w Specjalistycznym Zespole Medycznym „Intermed” Sp. z o.o. w Lublinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Celem projektu jest zwiększona dostępność do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez SZM „Intermed” Sp. z o.o. w Lublinie.

Całkowita wartość projektu: 129.787,20 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99.867,69 zł.